• Αποτύπωση βλαβών και Προτάσεις ενισχύσεων.

 • Έλεγχος υφιστάμενων διατομών και διαστασιολόγηση επισκευαζόμενων - ενισχυόμενων διατομών σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ, με παραμετρικούς συντελεστές μονολιθικότητας
  και λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα και την συνεργασία των υλικών στην νέα διατομή.

 • Δυνατότητα αποκατάστασης– ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας  εποξειδικές ρητήνες και κονιάματα, μανδύες αμφίπλευρους και μονόπλευρους έγχυτου σκυροδέματος,
  μανδύες αμφίπλευρους και μονόπλευρους εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σύνθετα υλικά και μεταλλικά ελάσματα, ανθρακονήματα και υαλουφάσματα.

 • Υπολογισμός βλήτρων.

 • Υποδείγματα τεχνικών εκθέσεων πιθανής ερμηνείας βλαβών, προτεινόμενων υλικών και μεθοδολογιών αποκατάστασης - ενίσχυσης προς διευκόλυνσή σας.

 • Πλήρης τεκμηρίωση με κατασκευαστικά σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
e-Shop
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Στατική Ενίσχυση Κτηριακών Τεχνικών έργων
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  η αποτύπωση και η στατική μελέτη
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη ενισχύσεων και τεύχη
Project Category
Υλικό Φέροντα Οργανισμού